O kempingu

Krátka história kempingu

Jazero Sástó (Ostricové jazero) je najvyššie položeným prírodným jazerom v Maďarsku. Z dôvodu toho, že blízke okolie jazera bolo v minulom storočí dlhé obdobie veľmi močaristé, vedenie mesta Gyöngyös sa napokon rozhodlo usporiadať toto územie a upraviť ho pre turistické využitie. K odkanalizovaniu močaristej pôdy a vyčisteniu jazera došlo po roku 1960. Uvedené práce vykonávali niektoré podniky z mesta Gyöngyös a jeho okolia, za čo im bol v katastri Sástó pridelený pozemok a bola im daná možnosť vybudovania podnikových chatiek a chát.

V tom čase sem bola dopravená aj jedna vyradená vŕtná veža z obce Algyő, ktorú prebudovali na rozhľadňu a postavili naproti kempingu na opačnej strane jazera. Veža bola v roku 1998 obnovená. V súčasnosti ju má v nájme rádiotelefonická spoločnosť, ktorá sa stará aj o jej údržbu.

Kemping sa začal budovať tiež v uvedenom období. Zo začiatku boli na území neohradeného areálu budované len malé nekomfortné drevenice, medzi ktorými sa dalo aj stanovať.

Prvý samostatne stojací spoločný blok resp. 28 izbový motel bol vybudovaný zásluhou Úradu pre cudzinecký ruch Hevešskej župy. V tom období došlo aj k ohradeniu kempingového areálu. V polovine 80-tych rokov bol postavený ďalší spoločný blok vedľa motela s využitím slnečných kolektorov. Komfortné drevenice boli V kempingovom areáli postavené v roku 1989. V roku 1995 bol za budovou recepcie dokončený ďalší spoločný blok rozšírený z bočnej strany o miestnosti s možnosťou varenia a umývania vlastného kuchynského riadu hostí.

Prevádzkovanie kempingu vykonávala od začiatku 90-tych rokov až do jesene roku 2000 spoločnosť EGER TOURIST Kft. Samospráva Hevešskej župy sa ako vlastník rozhodla v roku 2000 kemping speňažiť, ktorý získala vo verejnej dražbe akciová spoločnosť ÉLPAK Zrt. V decembri roku 2000 založil nový vlastník za účelom prevádzkovania kempingu spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom Mátra Kemping Kft. Pred znovu otvorením kempingu boli obnovené tak komfortné ako aj nekomfortné drevenice a spoločné bloky. Od jesene roku 2001 je 28 izbový motel vykurovateľný, čím sa stal využiteľným aj pre zimné obdobie a tak si môžu naši hostia vychutnávať potešenia poskytované pohorím Mátra počas celého roka.

Koncom roka 2009 predložila akciová spoločnosť ÉLPAK Zrt. svoj projekčný návrh do tendra vyhláseného pre Severné Maďarsko operatívnym programom „Kvalitatívny rozvoj komerčných ubytovacích zariadení a služieb“.

Za použitia získanej dotácie bola vybudovaná nová kempingová plocha pre 27 obytných vozidiel vybavená inžinierskymi sieťami. Boli dokončené dve bezbariérové spoločné bloky, 4 vonkajšie sprchy, bolo vybudovaných 15 štvormiestnych a 6 osemmiestnych plno komfortných rekreačných objektov. Došlo k obnoveniu budovy recepcie, boli vytvorené nové voľné ako aj prekryté spevnené plochy, bol postavený nový bufet a reštaurácia. Na území kempingu došlo k výsadbe stromových porastov a kríkov a bolo vytvorené aj detské ihrisko. V kempingovom areáli bola vybudovaná nová trojpodlažná budova financovaná zväčša z vlastných zdrojov (ktorá môže byť využitá aj ako turistická ubytovňa) a v ktorej dostali svoje miesto „saunový svet“, parný kúpeľ a soľná jaskyňa.

Ubytovanie je možné rezervovať od 1. mája 2013.