Štvorhviezdičkový kemping v pohorí Mátra

Rozvoj Kempingu v Sástó - Štvorhviezdičkový kemping v pohorí Mátra

Koncom roka 2009 predložila akciová spoločnosť ÉLPAK Zrt. svoj projektový návrh do tendra vyhláseného pre Severné Maďarsko operatívnym programom „Kvalitatívny rozvoj komerčných ubytovacích zariadení a služieb“ s názvom „Rozvoj Kempingu Gyöngyös – Sástó v záujme zvýšenia úrovne poskytovaných služieb“. Hodnotiaca komisia odsúhlasila projektový návrh v hodnote celkových rozpočtových nákladov 383 561 031,- Ft so 45 %-nou podpornou intenzitou a schválila pre realizáciu projektu finančnú podporu v hodnote 172 602 464,- Ft.

Všeobecným zámerom projektu bolo zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, rozšírenie kapacít, zlepšenie využiteľnosti, zvýšenie počtu cieľových skupín, vytvorenie pracovných miest, zvýšenie ziskovosti resp. vytvorenie nových atrakcií v Kempingu tak, aby novo vytvorené služby a rozvoj neohrozovali doposiaľ vytvorené prírodné hodnoty, nenarúšali rovnováhu prírody vrátane najvýznamnejšej pozoruhodnosti tejto lokality - pravek pripomínajúceho pralesného rastlinstva.

Za použitia získanej finančnej podpory bola vytvorená inžinierskymi sieťami popretkávaná kempingová parcela vhodná na umiestnenie až 27 ks obytných vozidiel. Boli vybudované dve bezbariérové spoločné bloky a 4 vonkajšie sprchy. Bolo postavených 15 štvormiestnych a 8 osemmiestnych plne komfortných rekreačných domčekov. Bola zrekonštruovaná budova recepcie, boli vybudované viaceré neprekryté a prekryté spevnené plochy, bol postavený nový bufet vrátane jedálne, bola zrealizovaná nová parková výsadba a došlo k omladeniu pôvodného stromového porastu a taktiež bolo vytvorené nové detské ihrisko. V kempingovom areáli bola vybudovaná nová trojpodlažná budova financovaná zväčša z vlastných zdrojov (ktorá môže byť využitá aj ako turistická ubytovňa) a v ktorej dostali svoje miesto „saunový svet“, parný kúpeľ a soľná jaskyňa. Zo získanej podpory bolo financované zariadenie rekreačných domčekov, jedálne a kuchyne novým nábytkom a ostatným potrebným inventárom, zabezpečenie výpočtovej techniky pre potreby celého kempingu, vybudovanie internetového prístupového bodu a vybudovanie tzv. automatizovaného vstupujúceho systému. Bola pripravená aj tzv. bezbariérová webová stránka.

Prípravná fáza projektu vrátane podania žiadosti o vydanie územného rozhodnutia bola začatá už v roku 2009, preto sa mohlo v krátkom čase po schválení poskytnutia finančnej podpory prikročiť k realizácii projektu, ktorá sa po slávnostnom položení základného kameňa a výberovom procese dodávateľov rozbehla už v apríli roka 2011.

Od jari 2013 očakáva Kemping v Sástó rozšírený na ubytovaciu kapacitu 332 miest, v prekrásne vynovenom šate s vysoko-úrovňovými službami a novými atrakciami všetkých tých hostí, ktorí túžia po dobrom oddychu.