Turistika v pohorí Mátra

O Mátre

Mátra je súčasťou vnútorného vulkanického pásma Karpát. Tu sa vyníma najvyšší vrch Maďarska zvaný Kékes (Modrastý vrch) s výškou 1014,1 m. Zo západu a severu ho ohraničuje rieka Zagyva, z východu rieka Tarna a na juhu sa tiahne až k línii miest Hatvan-Visonta-Verpelét.

Reliéf

S výnimkou vápencových krýh z obdoba triasu je pohorie vulkanického pôvodu s početnými lomami v jeho štruktúre.

Počasie

Charakteristickým pre počasie je príjemné chladné leto s relatívne vysokým množstvom zrážok. V nižších polohách sa pohybujú zrážky okolo hodnoty 600 mm/rok avšak na Kékesi je priemerná hodnota na úrovni 850 mm/rok. Je zaujímavé, že v jesenných alebo v zimných mesiacoch je často teplota na vrcholoch hôr vyššia ako v dolinách. V Mátre sa relatívne dlho udrží snehová pokrývka a preto je v Maďarsku jedným z centier zimných športov. Najteplejším mesiacom roka je júl.

Vodné toky

Väčšie rieky – Zagyva a Tarna – tečú po okrajoch pohoria. Počet prameňov pritekajúcich do týchto riek prevyšuje päťsto, avšak majú len veľmi malú výdatnosť, čo má vplyv aj na relatívne nízky prietok v oboch riekach. Voda z topiaceho snehu alebo z búrok sa zvalí z hôr prudko za veľmi krátky čas.

Rastlinstvo

Skoro 75 % územia pohoria Mátra pokrýva súvislý lesný porast. Postupujúc výškovými stupňami zdola nahor sa dostaneme najprv do pásma lesných čistiniek, potom do pásma dubov a nakoniec do pásma bukov.

Živočíšstvo

Pohorie je bohaté na väčšie zvieratá (jelene, srny, muflóny, diviaky, líšky a divé mačky). Z menších zvierat tu žijú aj výnimočné druhy ako napr. lasica, kuna lesná, hermelín alebo jazvec. Nájde sa tu aj tchor a v nižšie položených vodách vydra. Návštevníci sa často stretávajú s veveričkami poskakujúcimi z jednej vetvy na druhú. Vtáctvo je zastúpené v prvom rade spevavými vtákmi.


Turistické trasy

 

Značky

K – Modrá
P – Červená
S – Žltá
Z – Zelená

Podrobnú turistickú mapu pohoria Mátra si môžete zakúpiť v kempingu.

Pre zväčšenie kliknite na mapu!

 

Trasa Označenie Vzdialenosť
Lajosháza - Haluskás - Mátrafüred Z 6 km
Lajosháza - Nagy-völgy - Rakott út - Farkas kút - Sástó Z+,Z▲,Sٱ,So,S+ 6 km
Mátraháza - Kálló-völgy - Máriácska - Mátrafüred PP+,P 5 km
Mátraháza - Kecske-bérc - Rákóczi-forrás - Mátrafüred SS+,S,S▲,S 6 km
Mátraháza - Farkas kút - Sástó- Kozmáry-kilátó - Mátrafüred S▲,S+,S▲ 7 km
Mátraháza - Nagy-Hidas-Bérc - Nagy-Völgy - Lajosháza Zٱ,Z+ 6 km
Mátraháza - Görgő-bikk - Rakott út - Nagy-Völgy - Lajosháza Sٱ,Z▲,Z+ 7 km
Mátrafüred - Haluskás - Ilona-kút-oldal - Farkas kút - Sástó - Rákóczi-forrás - Máriácska - Mátrafüred Z,Z+,Sٱ,So,S+,P 11 km
Mátrafüred - Kozmáry-kilátó - Sástó - Rákóczi-forrás - Mátrafüred S▲,S+,S 6 km
Mátrafüred - Máriácska - Kálló-völgy - Gyökeres-forrás - Rákóczi-forrás - Muzslatető - Mátrafüred P,So,S 7 km
Kékes - Nagy-nyak - Somor-patak völgye - Mátraháza K+,P+ 4 km
Kékes - Nagy-nyak - Remete-bg - Benevár - Mátrafüred K+ 5 km
Kékes - Nagy-nyak - Catorna-patak -Ördög-forrás - Mátrafüred K▲ 5 km
Kékes - Vályús-kút - Vizes-kesző - Csepegő-forrás - Mátrafüred Z 6 km
Kékes - Hidas-bérc - Négyeshatár - Peres-bérc - Csepegő-forrás - Mátrafüred P 7 km


Rozhľadňa Galya-tető - Péterhegyese

Vyrážame od severnej strany Odborárskej zotavovne. Vedľa parkoviska vedie medzi stromami viacero cestičiek na vrchol ku kamennej rozhľadni, ktorá sa nachádza vo vzdialenosti približne 250 m. Z rozhľadne sa môžeme pokochať v pohľadoch na severné vrcholy Mátry.

Parádfürdő - Fehér-kő - Parádfürdő

Neoznačená trasa; vzdialenosť: 3 km; trvanie: 1 hod.
Vyrazíme od autobusovej stanice Parádfürdő, odkiaľ zabočíme na kolonádu vedúcu pred Odborárskou ozdravovňou. Obchádzajúc termálne kúpele a postupujúc cestou do kopca sa dostaneme najprv k ohradenému liadkovému jazeru a potom k Hornému jazeru. Tam si môžeme vybrať z viacerých neoznačených cestičiek, ktoré vedú na 322 m vysoký Fehér-kő (Biely kameň). Odtiaľ sa nám otvorí prekrásny výhľad na Bodony. Naspäť ideme po okraji lesa západným smerom. Ako náhle dorazíme do blízkosti potoka Parádi-Tarnapatak, zabočíme doľava na úzky chodník a tak sa dostaneme naspäť do východiskového bodu.

Mátraháza - Szent László-forrás - Mátraháza

Neoznačená trasa, naspäť: trasa P; vzdialenosť: 3 km; trvanie: 30 minút
Od autobusovej stanice Mátraháza sa vydáme po asfaltovej ceste smerom na juh. Pri pošte odbočíme doľava na stúpajúcu „kékešskú“ cestu. V zákrute asfaltovej cesty odbočíme doprava a vojdeme do lesa. Chodníček nás zavedie dolu kopcom až k prameňu Szent László (Svätý Ladislav), kde nájdeme oddychové miesto. Naspäť kráčame popri vodnom kanáli až k žľabu prameňa, odkiaľ sa dostaneme po turistickej trase P späť k autobusovej stanici.

Mátraháza - Veronika-rét - Mátraháza

Trasa: K; vzdialenosť: 2 km, trvanie: 1 hod.
Od autobusovej stanice Mátraháza stúpame hore po schodoch nachádzajúcich sa pred Rekreačným zariadením Šport. Popri lyžiarskej dráhe sa dostaneme v severovýchodnom smere na Veronikarét (Veronikina lúka), odkiaľ je nádherný výhľad na severné okolie. Na lúke nájdeme oddychové lavice. Sledujúc lyžiarsku dráhu sa dostaneme späť k autobusovej stanici.

Mátrafüred - Kozmári-kilátó

Trasa: S^; vzdialenosť: 2 km; trvanie: 1 hod.
Vyrazíme od autobusovej stanice Mátraháza v smere na západ cez Béke utca (Ulica mieru), na konci ktorej odbočíme najprv doľava a následne do ďalšej uličky doprava, odkiaľ vylezieme na Hegyalja utca (Ulica pod horou). Touto ulicou pokračujeme ďalej smerom doľava. Po tom, ako minieme budovu Lesného vedeckého ústavu, zabočíme doprava. Míňajúc budovu Lesného inšpektorátu stúpame hore schodmi, až sa nám na konci krátkej kolonády zjaví kamenná rozhľadňa s ihlanovitou strechou, odkiaľ je skvelý kruhovitý výhľad na okolie. Naspäť zostupujeme strmou ulicou v severnom smere od rozhľadne, potom prejdeme smrečinou vedúcim chodníkom ku kostolu, kde odbočiac doľava sa dostaneme späť k autobusovej stanici.

Mátrafüred - Ördög-forrás - Mátrafüred

Trasy: K^, P; vzdialenosť: 2,5 km; trvanie: 1 hod. 30 minút
Vyrážame od autobusovej stanice Mátrafüred po trase KD v severovýchodnom smere, stúpajúc hore na Kékes (Modrastý vrch). Značenie zatáča približne po 100 metroch k potoku Bene. Postupujúc po brehu potoka smerom hore sa dostaneme k oddychovému miestu s lavicami, ohniskom a prístreškom, odkiaľ sa ďalej dostaneme k mostu nachádzajúcemu sa pri sútoku potokov Somor a Csatorna-patak. Od mosta vylezieme hore chodníčkom na vyhliadkové miesto. Odtiaľ je už blízko k prameňu Ördög-forrás (Čertov prameň), kde sa tiež nachádzajú lavice, ohnisko a prístrešok. Naspäť postupujeme sprvoti po tej istej trase, po ktorej sme prišli. Následne postupujeme neoznačeným chodníkom vedúcim úbočím. Tento chodník vedie v polkruhovitom tvare k potoku Somor. Po prekročení potoka sa dostaneme k turistickému miestu zvanému Máriácska (Marienka). Odtiaľ sa trasou P po brehu potoka Malom (Mlyn), prechádzajúc popri zotavovni Akadémie vrátime späť k autobusovej stanici.

Mátrafüred – Rozhľadňa Muzsla (Mužla)

Trasy: S, P, PQ; vzdialenosť: 1 km, trvanie: 30 minút
Vyrážame od autobusovej stanice Mátrafüred. Pokračujeme asfaltovou cestou do kopca smerom na sever, potom odbočíme do Kalló utca a následne doľava do Muzsla utca. Mierne stúpajúci chodník nás zavedie až k rozhľadni, odkiaľ sa nám naskytne pohľad na okolie v južnom smere. Naspať sa dostaneme k východiskovému bodu po trasách PQ a P.

Prechádzka v parku kaštieľa rodu Orczy v Gyöngyösi

Vyrazíme zo železničnej stanice cez Vasút utca (Železničná ulica), potom pokračujeme ulicou Kossuth Lajos utca smerom na západ až sa dostaneme k Dimitrovmu parku, ktorý patrí ku kaštieľu rodu Orczy. Botanickou zaujímavosťou parku je 200 ročný turecký lieskovec a taktiež jeden prastarý tis. V kaštieli je vystavená expozícia Múzea Mátra.